Och DCV, Distribution Concept Vehicle, är rejält stor. Drygt tio meter lång, 2.60 m bred med en totalvikt på 18 ton - ungefär som lastbilarna mäter i dag. Men poängen med DCV är att den både ska kunna ta de tunga lassen på pall, och småpaketen som i dag går med små budbilar.

Dessutom ska den ge chaufförerna bättre arbetsmiljö, bland annat tack vare mycket bättre utsikt än i en traditionell distributionsbil. Det kommer av sig självt, DCV är nämligen byggd på ett busschassi och har en luftig busshytt med stora fönster.

Motorn ligger på bussars vis under golvet. Därmed kan föraren ha en dörr bak till lastrummet som på konceptfordonet är inredd med pakethyllor på en sida och plats för pallar med eller utan hjul för övrigt. Förardörren öppnar på bussars vis åt höger och gör att föraren stiger ner på trottoaren i stället för mitt i trafiken när han ska lasta av eller på.

Schenker Åkeri börjar använda den nya skapelsen i november. Företaget har idag distribution i tätort med både stora och små bilar, men vill
gärna se om det finns besparingar att göra med DCV. Bilen ska gå hos Schenker i fem år, men långt innan dess ska transportforskarna på TFK följa upp experimentet:

Går det att få effektivare transporter i tätort på det här viset?
Vinner miljön på minskad energiförbrukning (och därmed mindre avgaser)?
Har DCV effekter på trängseln i storstäderna?

Men varför inte gå till mindre i stället för större bilar?
- Problemet är att de små bilarna inte utnyttjas effektivt, säger Peter Bark vid Institutet för transportforskning, det är bättre att ha få fordon bättre fyllda till färre adresser.
Potentialen uppskattar man till 30 procent färre distributionsfordon i tätort. Anton Frieisleben på Volvo gissar att det kan ta upp till sex år att få det nya konceptet i serietillverkning - om provet slår väl ut.